Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 27.2.2018

1. Rekisterinpitäjä
Ojalan Pakari Oy (y-tunnus 0208828-8)
PÄNTÄNEENTIE 45
61800 KAUHAJOKI

+358 (0) 50 3228450 , info ( at ) ojalanpakari.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Päivi Paasimäki
Päntäneentie 45/ PL 22, 61800 Kauhajoki
info ( at ) ojalanpakari.fi

3. Rekisterin nimi
Ojalan Pakari Oy:n varausten ja tilauksien asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus
Ojalan Pakari Oy:n sivuston hallintajärjestelmän (BASE) kontaktirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Ojalan Pakari Oy:n verkkosivuilla lomakkeita täyttäneistä henkilöistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa lomaketta täyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Ojalan Pakari Oy:n sivuston hallintajärjestelmän (BASE) yhteystietorekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmän sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.